×

Ztráta domova kvůli změně klimatu

  Austrálie

Zatímco v Česku si změnu klimatu spojujeme hlavně s většími vedry a suchem, na jiných místech světa bere lidem domovy. Členové národa Guda na severu Austrálie už dnes s hrůzou sledují, jak stoupající hladina moře zaplavuje jejich ostrovy. Pokud se nic nezmění, voda brzy zaplaví jejich obydlí, pole i místa, kde pohřbívali své předky.

Vůdci této komunity, Pabai a Paul (podle zvyků národa Guda oslovováni jako „strýček“), nyní bojují u soudu proti státu, který v ochraně domorodých obyvatel selhává. Snaží se zabránit tomu, aby se jejich komunita stala prvními klimatickými uprchlíky v Austrálii. „Tyto ostrovy jsou naším rodištěm, jsou to naše matky, naše identita, to, kým jsme. Po tisíce let naše válečnické rodiny bojovaly proti každému, kdo se nám snažil vzít naši domovinu. Nyní však můžeme tento boj kvůli změně klimatu prohrát,“ říkají Pabai a Paul. Smutný příběh ostrovního národa Guda odráží krutou realitu klimatické nespravedlnosti. Ačkoliv mají původní národy mizivý podíl na světových emisích skleníkových plynů, jsou to často právě ony, na koho tvrdě dopadá tíha klimatické změny. Jejich základní lidská práva – zejména právo na život, bezpečí, zdravé životní prostředí, sebeurčení nebo kulturu – jsou kvůli tomu v ohrožení. Pokud nebudou přijata naléhavá klimatická opatření, je pravděpodobné, že v polovině století bude muset mnoho obyvatel ostrovů Torresova průlivu své domovy opustit. Postavíte se s námi za původní obyvatele a celistvost jejich území?

Požadujeme

  • Aby australský premiér zajistil zachování území národa Guda v Torresově průlivu a snížení uhlíkových emisí o tolik, aby se podařilo zabránit ničivým dopadům klimatické změny, které ohrožují domovy a životy původních obyvatel.