CO JE MARATON PSANÍ DOPISŮ

Největší lidskoprávní akce na světě, v rámci které lidé po celé planetě v jeden moment píší a odesílají dopisy na pomoc nespravedlivě vězněným a pronásledovaným lidem. Díky ručně psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme obětem bezpráví a obráncům lidských práv. Lidem, kteří jsou stíhání za to, že měli odvahu postavit se za práva ostatních. Za jednotlivé případy se ve stejnou chvíli apeluje i v dalších zemích světa, což vytváří mezinárodní tlak, který mocní nemohou jen tak ignorovat. Proto se téměř u třetiny případu podaří prosadit zásadní změna. Každoročně se akce pořádá kolem 10. prosince, tedy v Den lidských práv. Projekt každý rok pořádá hnutí Amnesty International po celém světě. Česká sekce se k pořádání pravidelně přidává od roku 2010

Bez Vás to ale nezvládneme. Zapojte se, prosím, i vy. Pište i odesílejte dopisy nebo uspořádejte svoji vlastní dopisovou akci, kde do psaní dopisů zapojíte i známé, přátele nebo veřejnost. Jen s pomocí lidí, kteří se dokáží postavit za slabší, můžeme měnit svět k lepšímu.

Lidská práva a svoboda nejsou samozřejmost. Měňte s námi svět k lepšímu.

 JAK SE MOHU ZAPOJIT?

Nezáleží, jestli napíšete jeden dopis nebo uspořádáte akci pro 100 lidí. Jakákoliv pomoc se počítá! 

Je to jednoduché. V období kolem 10. prosince můžete buď napsat a odeslat dopis a nebo uspořádat dopisovou akci pro přátele, rodinu nebo veřejnost a zapojit tak do psaní dopisů i své okolí. Čím více se zapojí lidí, tím více se napíšeme dopisů, což zvyšuje šanci na úspěch. Dopisy na pomoc nespravedlivě vězněným a pronásledovaným se s vaší pomocí mohou psát např. ve vaší oblíbené kavárně, knihovně, v práci, ve škole nebo doma v obýváku. Minulý rok v Česku uspořádali lidé jako vy 452 akcí, na kterých se ručně napsalo celkem 17 357 dopisů. Ty byly odeslány do 6 zemí světa. Překonáme to letos?

Pro psaní dopisů a pořádání dopisové akce je nutné se REGISTROVAT

Po přihlášení se vám vytvoří váš vlastní "Maratonský profil", na kterém získáte přístup ke všem potřebným materiálům, včetně návodu na psaní dopisů a pořádání dopisové akce.

ÚSPĚCHY PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ MARATONU 

V loňském roce se nám v Česku podařilo odeslat 17 357 dopisů, které byly doručeny úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným lidem a jejich blízkým. Dopisy psala po celé republice česká veřejnost - buď individuálně doma nebo na akcích pořádaných dobrovolnými pořadateli. Přihlášeno bylo 452 akcí v 76 městech.

SHAKELIA JACKSONOVÁ, JAMAJKA

„Jste skuteční hrdinové. Vaše odhodlání a oddanost vůči dodržování lidských práv a důstojnosti po celém světě se odráží v podpoře, kterou vaše kampaně získávají, a v pozitivních výsledcích, které získáváte pro oběti bezpráví a diskriminace“.

Více...

Shakeliiniho bratra v roce 2014 zastřelili policisté a ona se snažila o to, aby se vše nezávisle prošetřilo. Díky dopisům odeslaným při Maratonu psaní dopisů se v Jamajce začaly implementovat reformy v zákonech proti policejní brutalitě.

MOSES AKATUGBA, NIGÉRIE

„Jsem ohromen. Děkuju Amnesty International a jejím aktivistům za velkou podporu, díky které jsem se stal v této situaci vítězem. Členové a aktivisté Amnesty International jsou moji hrdinové. Slibuji, že budu aktivista za lidská práva a budu též bojovat za práva ostatních. Děkuji guvernérovi za jeho laskavé gesto a za dodržení jeho slov.“

Více...

Moses byl mučen a odsouzen k trestu smrti za údajnou ozbrojenou loupež (měl ukradnout tři mobilní telefony - sám tvrdí, že tento trestní čin ani nespáchal).
V květnu 2015 nigerijské úřady osvobodili Mosese, poté co jejich úřad zaplavilo 800 000 dopisů od příznivců Amnesty žádající Mosesovo milost. Jen díky Maratonu se dočkal spravedlnosti.

MAHADINE, ČAD

„Děkuji Vám z celého mého srdce. Děkuji za vaši oddanost a angažovanost pro ochranu a respektování lidských práv v Africe“

Více...

Tadjadine Mahamat Babouri, známý jako Mahadine, je internetový aktivista a otec sedmi dětí. V září 2016 umístil na Facebook několik videí. Čadskou vládu a její spolupracovníky v nich obvinil z korupce a zneužívání veřejných prostředků. Za to ho uvěznili a hrozilo mu doživotí. Díky dopisům napsaným při Maratonu psaní dopisů Mahadina v roce 2018 propustili z vězení a může tak opět být se svoji rodinou.

PROČ SE DO MARATONU ZAPOJIT?

Přečtěte si, co motivuje některé z účastníků maratonu.

POŘADATEL MARATONU PSANÍ DOPISŮ DANIEL MOLNÁR

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze

“Ačkoli současná politická situace v České republice dle mého názoru nestimuluje soudného člověka k optimismu, stále žijeme ve vyspělé, SVOBODNÉ zemi. Toto o své vlasti stamiliony dalších lidí ve světě říci nemohou.”

Více...

"My Češi sami máme s nedávno minulým komunistickým režimem bohaté zkušenosti, s odkazem nedemokratického režimu se potýkáme dosud a jistě se ještě dlouho potýkat budeme. Nicméně jsem toho názoru, že pomáhat je třeba a i my (a právě my), jednotlivci z malé země uprostřed Evropy, můžeme prostřednictvím apelu v rámci soustředěné dopisové kampaně AI v celku jednoduše ale účinně přispět k vítězství práva v tom či onom případě konkrétního člověka. Za vším, co se kde děje, za zločiny i za ušlechtilými skutky, stojí vždy konkrétní odpovědní jednotlivci. Proto věřím, že úsilí každého jednotlivce pomoci dobré věci má smysl a o to větší je naděje na úspěch, o co víc jednotlivců se ve svém úsilí spojí. Zorganizovat Maraton psaní dopisů je jednoduché a naděje na účinek a úspěch je vysoká. Podnik tohoto typu pak přináší dobré vědomí, že jste se činem připojili k angažované části společnosti – k té části, která obecně všem politikům autoritářského ražení nahání husí kůži."

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Skvělý pocit. 84 dopisů získaných během jiné akce, kde se účastnilo cca 100 lidí není vůbec špatný výsledek. Zapojilo se spontánně i několik dětí z našeho sboru.”

POŘADATEL MARATONU PSANÍ DOPISŮ MILAN FREIBERG

Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže

"Proč jsme se jako Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže do Maratonu zapojili? Inspirovali nás v roce 2014 kolegové z podobného parlamentu v Ostravě, přišlo mi to jako prospěšná věc, která nestojí tolik energie, ale může pomoci.”

Více...

"Na mnoha případech jsme se přesvědčili, že dopisy mohou přispět k zmírnění nebo odpuštění trestu (Raif Badáwí) nebo pomohou k propuštění vězněných aktivistů. A jsem přesvědčen, že Maraton je krásná příležitost výuky lidským právům, občanské angažovanosti nebo například zeměpisu a dá využít pro všechny věkové kategorie a v rámci různých vyučovacích předmětů ve škole."

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Setkávali jsme se vstřícnými reakcemi účastníků, samotní organizátoři na školách vítali Maraton jako příležitost k rozvoji svých organizačních schopností, k rozvoji v předmětech jako občanská výchova, angličtina nebo zeměpis a dalších.”

POŘADATELKA MARATONU PSANÍ DOPISŮ MAGDALÉNA BUŠOVÁ

Biskupské gymnázium Brno a MŠ

“Proč jsem se do akce zapojila? Zajímám se o sociální problémy, lidská práva a podobnou tématiku. Jakožto student ale nemám moc finančních prostředků a ani času se aktivně zapojit do nějakého hnutí nebo jej finančně podpořit.”

Více...

"Proto jsem využila možnosti pomoci a nějak se zapojit aspoň jednorázově a uspořádat Maraton psaní dopisů, což je podle mě velice smysluplná akce a zároveň může na tuto problematiku upozornit další lidi v mém okolí, kteří pak mohou pomáhat dále. Vzkaz? Je to věc malá, kterou zvládne s trochou úsilí každý, ale dokáže změnit velké věci. Navíc pořádat takovou akci je to super zkušenost do budoucna."

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Náš maraton psaní dopisů jsme pořádali u nás na osmiletém gymnáziu. Velice mile nás překvapilo, jak se převážně mladší studenti zapojili, i když zprvu vůbec nevěděli, o co jde. Ptali se a pomohli. Doufám, že podepsáním dopisu to pro ně neskončilo, budou se zapojovat do podobných akcí a nějakou akci i uspořádají.”

POŘADATEL MARATONU PSANÍ DOPISŮ MAREK WINTER

Čajovna Domeček na Kopečku

“Do Maratonu psaní dopisů jsem se zapojil především proto, že je to věc, která upozorní na hrubé porušování lidských práv v celosvětovém měřítku a která má rozhodně cenu, protože každoročně se podaří dostat na svobodu nemalý počet neprávem obviněných.”

Více...

"Mám vždy velkou radost z toho, když vidím, kolik se napíše dopisů a představuji si jak to vlastně vypadá když se odpovědným osobám plní schránky a psací stoly desítkami tisíc dopisů z celého světa, které jim říkají: "Víme o tom a nelíbí se nám to!" Při představě, že by se, tak jako pisatelé dopisů, choval alespoň každý druhý člověk ve vyspělém světě, tak bychom tu měli daleko méně případů porušování lidských práv anebo by byly daleko rychleji řešeny. Proto byste se i vy měli do akce zapojit ať už jako organizátoři nebo alespoň napsali (přepsali) dopisy. Pokud budeme donekonečna říkat, že nic nezměníme a zavírat před tím oči, tak skutečně nic nezměníme! Aneb jak řekl Mahadma Gandhi: "Buď tou změnou, kterou chceš vidět u ostatních, Ty." Pokud nechcete přímo vyčnívat z řady můžete pomoci alespoň společnou silou – což je v tomto případě třeba organizováním Maratonu psaní dopisů. Akce je ze strany organizátorů parádně připravena, podklady a instrukce jsou srozumitelné, takže stačí jen chtít!”

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Dojem z toho mám skvělý. Když se spojí lidé z celého světa za dobrou věc. Jen je mi trochu líto, že je na světě stále tolik lidí, kteří jsou k otázkám lidských práv zcela lhostejní.”

POŘADATELKA MARATONU PSANÍ DOPISŮ JANA KITTOVÁ

Junák oddíl v Hronově, Sbor ČCE

“V naší výkonnostní uspěchané době je asi největší komoditou čas. Málokdo máme pocit, že ho máme dost. Nicméně v součtu dní a let se pak často ukáže, že ho trávíme způsobem, který ve výsledku nepomůže ani nám samotným, ani světu, jehož jsme součástí.”

Více...

"Je to past. Sami se proměňujeme v to, čím žijeme, co si do svého života pouštíme, čemu dáváme nebo nedáváme prostor. V dobrém i ve zlém. Pokud nevěříme, že má smysl věnovat trochu času a pozornosti lidem, kterým se něco děje, které třeba nějaký systém prostřednictvím svých drsných reprezentantů nehorázně válcuje, budeme žít ve světě, kde se nikdo nikoho nezastane. A když agresorům nikdo nezkříží cestu, budou tam časem možné ještě větší hrůzy. S jídlem roste chuť. Pokud přistoupíme na to, že se nás osudy druhých lidí netýkají, budeme žít ve světě, kde bude kopat jen každý sám za sebe. Budeme vzájemně oddělenými zrnky písku, které si vítr nafouká, kam chce. Síla lidstva je ale ve vzájemném propojení, ve vazbách, ve sdílení snů o lásce a naději. Ty se pak při dostatečném počtu „laiků“ stávají realitou pro celé společnosti. A tak je lepší být životodárným lesem, který je protkán jemným pletivem, kde jedni podporují druhé. Tedy být oslavou života.

Maraton považuji za velmi efektivní způsob pomoci konkrétním lidem, a to pomoci dostupné všem. My ostatní se tu coby oddělené kapky spojíme v řeku, která už něco zmůže. Člověk si rozšíří obzory za svůj dvoreček a u toho mimochodem zjistí, že jemu samotnému je vlastně dobře. Že máme kliku, že žijeme v celkem fungující demokracii. A naše scvrklá uspěchaná srdce zaměstnaná opatřováním chleba a her se rozšíří z velikosti S do velikosti M. A v té se už dá pěkně nadechnout. Dobrý bonus, ne?”

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Sice jsme dopisů nenapsali moc, ale mělo to smysl. Určitě pro ty lidi samotné i pro skautské děti. Mně to přijde úžasné. Důkaz, že když se tisíce lidí coby kapek spojí, tak ten vodopád pak už něco zmůže. Je navíc moc milé pomáhat adresně a znát příběhy těch lidí. Možná jsme u nás byli průkopníky této akce – nemá to tu tradici. Ale třeba na skautské Betlémské světlo už lidé chodí. Také to trvalo. Třeba to bude časem lepší.”

POŘADATEL MARATONU PSANÍ DOPISŮ ROBIN BRAUN

Gymnázium Ústí nad Labem

“Dva roky nazpět se mě Maraton psaní dopisů významným způsobem dotkl a zapůsobil kouzlem čehosi mnohem osobnějšího, než může být podpis na petici nebo finanční příspěvek.”

Více...

"Fascinuje mě možnost propůjčit přímo svůj hlas a vlastní slova těm, kteří sami byli v boji za svobodu umlčeni. Několik řádků psaných v jejich prospěch by pro nás mohlo být snad i samozřejmou drobností, a tedy představení projektu, byť jediné další osobě i obrovským kusem práce. Mně je velkou ctí tuto práci odvést a říct: „Jděte do toho!” Napsat dopis trvá deset minut – deset minut, které někomu třeba změní celý život.”

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Jsme nadšení, já společně s kamarádkou, která mi pomáhala to všechno složit do obálek a nadepsat. Jediné výhrady mám interně k přístupu našeho gymnázia, což už není v kompetenci Amnesty. Maraton bych označil za skutečný maraton, protože na akci se něco neustále dělo. Ačkoli jsme oba vyčerpaní, adresy už znám zpaměti a o nadepisování obálek se mi doslova i zdálo. Musím však říct, že času, který jsme nad akcí strávili, rozhodně nelitujeme!”

POŘADATELKA MARATONU PSANÍ DOPISŮ ELIŠKA PERUTKOVÁ

Skautska klubovna Kelč

“Do organizace jsem se zapojila z jednoho prostého důvodu – udělat něco pro druhé. Již dříve jsem se Maratonu psaní dopisů zúčastnila, když ho pořádali spolužáci na střední škole. Minulý rok už jsem ale přešla na vysokou školu a cítila jsem, že se do toho musím pustit sama. ”

Více...

"A tak, když jsme měli skautskou besídku, pustila jsem motivační video celému našemu středisku a pozvala je další den na psaní. Nepřišli všichni, ale přišlo jich dost a jsem za to hrozně ráda. Před Vánoci to mělo krásnou atmosféru. Lidem, kteří se organizace bojí bych chtěla vzkázat, že není důvod. Já jsem si vše nachystala a připravila sama, a přitom jsem úspěšně splnila všechny zápočty a „předvánoční stres“. Váš Maraton může být malá akce, ale ve výsledku to je obrovská věc.”

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

“Malá akce, která měla své kouzlo a naději."

POŘADATELKY MARATONU PSANÍ DOPISŮ SABINA A LAURA VASSILEVA

Gymnazium Českolipská, Praha

“Organizovat Maraton psaní dopisů představuje jedinečnou příležitost upozornit nejen na stálé porušování lidských práv, ale také apel kreativně pojmout a realizovat své nápady. Amnesty poskytuje obrovskou základnu materiálů a zázemí, ale špetka vlastního nasazení vždy činí maraton ještě více vzrušujícím.”

Více...

"A proto mě tak baví, v den Maratonu v tom prostě nejste sami – píší statisíce lidí, a tlak, který společně vytvoří, může být fakt obrovský. Výsledky, které Maraton každoročně přináší, pak slouží jako dokonalé motivace pokračovat i následující roky, neboť i když se nejedná vždy přímo o propuštění z vězení, tak i „pouhé“ zlepšení podmínek nespravedlivě stíhaného, je krásné. Výhodou je, že se Maraton dá uspořádat naprosto všude – ve škole, v knihovně nebo jen tak s přáteli v kavárně. Stačí entuziasmus a víra, že váš hlas něco změn. A vězte, že v případě Maratonu to není jenom fráze! Takže se přidejte i vy, protože pocit že zrovna vaše úsilí zajistí změnu, nejde ničím nahradit.”

Vzkaz z loňského zahájení Maratonu psaní dopisů:

https://youtu.be/9azK75OsFys

HANA BOREJOVÁ

Individuální psaní

“Osobně věřím, že je důležité být aktivní a bránit práva slabších, ať jsou to lidé, zvířata, či příroda. Bohužel občas lidé, kteří dělají svět lepším, potřebují taky pomoc.”

"Možná nemá každý tolik času a energie se věnovat problematickým věcem jako lidé, které následně brání Amnesty, ale každý můžeme udělat nějaké minimum. Všichni společně můžeme vytvořit svět lepším a to za to přece stojí.”

POŘADATELKA MARATONU PSANÍ DOPISŮ ANETA JIRKOVÁ

Gymnázium Chotěboř

"Na Gymnáziu Chotěboř se Maraton psaní dopisů pořádá každý rok a naposledy jsem se do něj zapojila jako jedna z hlavních organizátorek i já, protože mě Maraton vždycky bavil a stále v něm vidím smysl. Je povzbuzující vědět, že touto činností můžete někomu skutečně pomoct, což nejlépe souzní s hodnotami Vánoc, o kterých psaní dopisů probíhá."

Více...

"Navíc ten pocit, že se účastníme prospěšné akce, vždycky stmelil velký počet studentů. Existuje opravdu spousta důvodu, proč je Maraton tak důležitý; my v jeho organizaci budeme stále pokračovat a můžeme to všem jen doporučit."

Dojmy z loňského pořádání Maratonu:

"Jako vždy super. Všechny potřebné dokumenty byly jednoduše dostupné, pomocí e-mailu nám bylo vždy včas připomenuto, co je potřeba udělat. Když jsme měli s čímkoli problém, někdo ze zástupců Amnesty International nám obratem odepsal a pomohl. Za všechno vám moc děkujeme a přejeme do nového roku hodně energie."


Žaneta Sladká, koordinátorka kampaně
maraton@amnesty.cz
777 625 448

Potřebujete s něčím poradit? Podívejte se, jestli váš dotaz už není zodpovězen v sekci Často kladené otázky nebo nám napište na maraton@amnesty.cz.

Mediální partner

Copyright © Amnesty International Česká republika
Reference